Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Khóa Tu Sangha Kỳ 1

Search Our Site

Khóa Tu Sangha Kỳ 01Description

Sự cân bằng của đời sống như một quy luật tự nhiên. Xã hội càng bất an, hỗn độn do bạo hành, sa đọa, độc ác, vô cảm của con người bao nhiêu thì nhu yếu tái lập đạo đức và nếp sống lành thiện đẹp đẽ của con người càng cao bấy nhiêu.

Ở đây, những bài Pháp thoại từ Thầy Phước Tịnh giảng dạy cho các đạo tràng Phật tử tu tập như những phương dược trị liệu tự thân và xã hội. Thầy đã tùy theo căn cơ thính chúng từng nơi vận dụng phương tiện truyền đạt chánh Pháp đến người nghe, mong làm vơi ít nhiều nỗi bất an, căng thẳng, trầm cảm, thất vọng và khổ đau của con người, tái lập được nền đạo đức và phẩm chất cao quý trong đời sống. Tuy nhiên, trong mỗi bài pháp thoại Thầy đều khơi mở con đường thể ngộ tự tâm bất động, vô sinh và pháp hành để thành tựu an lạc hiện tiền từ tinh thần thiền tập.

Mắt Thương mong rằng những bài pháp thoại này sẽ giúp cho người nghe nếm trải được hương vị chánh pháp và tinh tấn mãi trên con đường tâm linh, hầu thành tựu được tuệ giác, chứng nghiệm được an lạc tự thân và đóng góp năng lượng tu tập của mình cho xã hội.

Mắt Thương Nhìn Đời
Compassionate Eyes Inc.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms