Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Trang Nhà

Search Our Site

Công Trình Giáo Dục Phật Giáo Tại Mỹ

Trong một khóa tu tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Nam California, Thầy đã được mời đóng góp cho một bài tham luận với chủ đề "Công Trình Giáo Dục Phật Giáo Tại Mỹ" vào ngày 10/04/16.
BẤM VÀO ĐỂ XEM
 
 
 
 

12 Thế Gậy Dưỡng Sinh

12 Thế Gậy Dưỡng Sinh xuất phát từ Võ sư Mai Bắc Đẩu chế tác, được Thầy Phước Tịnh đem khí công và thiền tập lồng vào và rút ngắn lại còn 12 thế gậy. Trọng tâm của những thế tập này giúp cho thiền sinh phối hợp được sự vận động của cơ thể, điều tiết khí huyết và đi vào công phu thiền tập để làm quen với pháp “Niệm Thân Hành” của Thiền Tứ Niệm Xứ.
BẤM VÀO ĐỂ XEM
 

 

 

 

 
 

“Mục đích cuối cùng của pháp thiền là đưa hành giả đến Giải thoát, thành đạt Chánh trí chứ không phải chút hạnh phúc tạm thời, cạn cợt của trạng thái hỷ lạc.”
- Thích Phước Tịnh
 

“Chánh niệm sẽ trở thành niệm xứ khi nó liên kết với trí tuệ, với sự hiểu biết đặc tính khổ, vô thường, sanh và diệt trong đời sống.”
- Thích Phước Tịnh
 

Phát Quà Tết
Cho Hơn 400 Thiếu Nhi
Tại Daklak


BẤM VÀO ĐỂ XEM
 

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms