Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Thông Báo

Search Our Site

Thiền Viện Pháp Vân tại Úc Châu là một công trình lớn nhất của Thầy trong hiện tại đến cuối đời với sự yểm trợ nhiệt tình của các Phật tử đầy thiện tâm tại Úc Châu.

Thầy ước mơ công trình sẽ đóng góp được cho Đạo Phật Úc đi vào sinh hoạt pháp học và pháp hành cân bằng để có thể thành tựu được một đạo Phật mới, thực sự hữu ích trong vai trò lãnh đạo văn hóa và tâm linh của vùng đất này.

Thầy rất mong muốn công trình xây dựng Thiền Viện Pháp Vân sẽ được sự yểm trợ lớn lao của những tấm lòng vàng trong thế giới người xuất gia cũng như hàng cư sĩ Phật tử tại gia từ khắp nơi để công trình sớm đi vào sinh hoạt. Thầy cùng quý Thầy của hai truyền thông Nam Bắc Phật giáo sẽ có mặt thường xuyên để hướng dẫn tu tập.

Công trình xây dựng Thiền Viện Pháp Vân sẽ khởi công vào giữa tháng 3 năm 2017. Trang nhà Thiền Viện Pháp Vân sẽ cập nhật những thông tin tu học trong tương lai. Kính mời quý vị ghé xem:

http://phapvan.com.au/

 

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms