Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt Tu Học

Search Our Site

Mỗi năm Thầy vẫn dành thời gian để bay sang Canada và Úc Châu để hướng dẫn nhiều khóa tu tại các nơi đó. Tại Canada, Thầy hướng dẫn vào dịp Lễ đầu tháng 7 và tại Úc Châu, Thầy hướng dẫn trọn tháng 9 ở nhiều thành phố và đạo tràng khác nhau. Ước mong Thầy thường có được sức khoẻ tốt để tiếp tục hướng dẫn tu học cho mọi người.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

February 2018
SuMoTuWeThFrSa
    
1
8
10
13
15
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms