Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt Tu Học

Search Our Site

31 August 2017

31 August 2017

Thursday, 31 August 2017

09

AM

Thầy Hướng Dẫn Các Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào tháng 9 Thầy dành thời gian hướng dẫn các khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Úc Châu ở một vài chùa. năm nay thời gian Thầy qua Úc Châu...

10

AM

Hội AASCSC Thuyết Trình Đề Tài Hội Chứng "Bệnh Mất Trí Nhớ" (Alzheimer)

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Trong tháng 8, mỗi thứ Năm hằng tuần hội AASCSC sẽ thuyết trình đề tài hội chứng bệnh mất trí nhớ (Alzheimer). Học viên tham dự sẽ tìm hiểu nguyên...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

August 2017
SuMoTuWeThFrSa
  
3
10
  

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms