Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

X. Tất Cả Pháp Thoại

Search Our Site

Tín Tâm MinhDescription

LỜI DẪN.
Tín Tâm Minh có mặt vào thời Tùy, do Tam tổ Tăng Xán ( 495-606 ) tuyển. Văn bản viết theo thể loại kệ tụng từng câu bốn chữ, dài 548 câu, khá hàm súc để dễ dàng thuộc lòng và tự răn nhắc mình tu tập. Cùng với sự có mặt của bài minh nầy còn có “Tâm vương minh” của Phó đại Sĩ; “Tâm minh” của Ngưu đầu Pháp Dung rất được yêu chuộng trong thiền môn thời ấy. Đối với Lịch sử Tư tưởng Thiền Trung hoa, Tín Tâm Minh có giá trị rất lớn vì biểu hiện sắc thái, nội dung của thiền Đông độ sơ kỳ. Một giai đoạn chuyển biến cần thiết để trở thành nét đặc thù của thiền đốn ngộ hoàn thiện như từ Lục tổ Huệ năng về sau. Thầy đã giới thiệu bài minh nầy đến học chúng và thiền sinh Tây phương vào những ngày đầu khi đến Tu viện Lộc uyển, rồi vì một nhân duyên nhỏ chưa thuận lợi phải dừng mất mấy năm, sau đó hoàn thiện văn bản này vào năm 2013. Chúng tôi mong rằng những lời giảng giải của Thầy sẽ giúp cho người hữu duyên, ngộ được lý “ tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm” của Tín Tâm Minh để đủ sức mạnh tự nội sống tròn với Đạo.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms