Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

X. Tất Cả Pháp Thoại

Search Our Site

Thập Nguyện Phổ HiềnDescription

Thập Nguyện Phổ Hiền là phần kệ tán cho thời công phu khuya của Phật Giáo trong truyền thống. Đây là phần tinh yếu được truyền từ Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Hẳn nhiên, mười đại nguyện rộng vô biên và trải dài qua hằng sa kiếp tu cho một vị Bồ Tát mới phát tâm đến thành tựu quả chánh giác; không giản dị chỉ có mặt trong những buổi học nơi đây. Thế nhưng, để cho dễ hiểu và đi được vào sự hành trì căn bản, Thầy đã giảng Thập Nguyện Phổ Hiền vào năm 2006 tại chùa Phật Tổ theo nhu cầu tu tập nơi ấy.

Mắt Thương mong rằng sẽ có cơ hội Thầy giảng sâu và rộng lại Thập Nguyện Phổ Hiền từ chính văn bản Kinh Hoa Nghiêm để cống hiến cho người học Phật.

Mắt Thương Nhìn Đời
Compassionate Eyes Inc.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms