Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Start date : September 18, 2016 8:00 am

End date : September 18, 2016 8:00 pm

Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Quang Minh, Melbourne sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 18/09/16 đến thứ Năm, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Start date : September 19, 2016 8:00 am

End date : September 19, 2016 8:00 pm

Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Quang Minh, Melbourne sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 18/09/16 đến thứ Năm, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Start date : September 20, 2016 8:00 am

End date : September 20, 2016 8:00 pm

Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Quang Minh, Melbourne sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 18/09/16 đến thứ Năm, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Start date : September 21, 2016 8:00 am

End date : September 21, 2016 8:00 pm

Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Quang Minh, Melbourne sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 18/09/16 đến thứ Năm, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Start date : September 22, 2016 8:00 am

End date : September 22, 2016 8:00 pm

Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Quang Minh, Melbourne sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 18/09/16 đến thứ Năm, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Châu.

Start date : September 16, 2017 11:20 pm

End date : September 16, 2017 11:20 pm

Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Trong thời gian hoằng Pháp tại Úc Châu, Thầy dành ra thời gian để hướng dẫn cho đạo tràng tu tập chùa Quang Minh. Mọi chi tiết thời khóa tu tập...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Châu.

Start date : September 17, 2017 11:20 pm

End date : September 17, 2017 11:20 pm

Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Trong thời gian hoằng Pháp tại Úc Châu, Thầy dành ra thời gian để hướng dẫn cho đạo tràng tu tập chùa Quang Minh. Mọi chi tiết thời khóa tu tập...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc Châu.

Start date : September 18, 2017 11:20 pm

End date : September 18, 2017 11:20 pm

Chùa Quang Minh – Melbourne, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Trong thời gian hoằng Pháp tại Úc Châu, Thầy dành ra thời gian để hướng dẫn cho đạo tràng tu tập chùa Quang Minh. Mọi chi tiết thời khóa tu tập...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

November 2017
SuMoTuWeThFrSa
   
1
2
3
8
9
15
22
29
  

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms