Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

28 October 2017

28 October 2017

Saturday, 28 October 2017

06

PM

Thực Tập Thiền Quán Tâm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Thực Tập Thiền Quán Tâm vào mỗi tối thứ Bảy hằng tuần từ 6:00 pm - 8:30 pm. Sinh hoạt gồm tọa thiền, nghe Pháp, đi thiền hành, thảo luận, nghe một...

09

AM

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Huệ Quang - VA

Chùa Huệ Quang

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

HT Thích Phước Tịnh hướng dẫn các ngày tu học cuối tuần cho quý Phật tử tại Chùa Huệ Quang, Richmond, VA . Kính mời quý Phật tử các nơi cùng về...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms