Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

19 April 2017

19 April 2017

Wednesday, 19 April 2017

06

PM

Thực Tập Thiền Tánh Không

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Thực tập thiền mỗi thứ Tư hằng tuần từ 6:30 pm - 8:30 pm.

07

PM

Thầy Không Chiếu Chia Sẻ Kinh Nghiệm Thực Tập Thiền

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy Không Chiếu sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tập thiền tại Thiền Đường Mây Từ từ 7:00 pm - 8:30 pm các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm 19, 20 & 21...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

April 2017
SuMoTuWeThFrSa
      
      

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms