Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt Tu Học

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Những Ngày Tu Trên Mountain High

Thầy hướng dẫn khóa tu 3 ngày 6,7 & 8 tháng 10 năm 2017 tại Mountain High Resort do nhóm Giới Trẻ Mây Từ tổ chức.
Mọi chi tiết ghi danh liên xin hệ thông tin bên dưới:

Giới Trẻ Mây Từ
Phone: (714) 277-6417 hoặc (714) 858-8704

Lịch Chi Tiết

Ngày: October 6, 2017
Giờ: 6:00 am - 9:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

February 2018
SuMoTuWeThFrSa
    
1
8
10
13
15
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms