Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt Tu Học

Search Our Site

29 August 2017

29 August 2017

Tuesday, 29 August 2017

09

AM

Thầy Hướng Dẫn Các Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Úc Châu

Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Hằng năm, vào tháng 9 Thầy dành thời gian hướng dẫn các khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên tại Úc Châu ở một vài chùa. năm nay thời gian Thầy qua Úc Châu...

10

AM

Thầy Minh Thông Giảng Pháp

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy Minh Thông giảng Kinh Thập Thiện tại Thiền Đường vào mỗi thứ Ba hằng tuần từ 10:00 am - 12:00 pm. Kinh sách học được cúng dường đến quý Phật...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

August 2017
SuMoTuWeThFrSa
  
3
10
  

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms