Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Start date : July 12, 2017 9:00 am

End date : July 12, 2017 9:00 pm

Chùa Ngàn Phật - NC

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau: - Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh. - Thứ Tư, Thầy...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Start date : July 13, 2017 9:00 am

End date : July 13, 2017 9:00 pm

Chùa Ngàn Phật - NC

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau: - Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh. - Thứ Tư, Thầy...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Start date : July 14, 2017 9:00 am

End date : July 14, 2017 9:00 pm

Chùa Ngàn Phật - NC

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau: - Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh. - Thứ Tư, Thầy...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Start date : July 15, 2017 9:00 am

End date : July 15, 2017 9:00 pm

Chùa Ngàn Phật - NC

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau: - Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh. - Thứ Tư, Thầy...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Start date : July 16, 2017 9:00 am

End date : July 16, 2017 9:00 pm

Chùa Ngàn Phật - NC

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau: - Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh. - Thứ Tư, Thầy...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Start date : July 17, 2017 9:00 am

End date : July 17, 2017 9:00 pm

Chùa Ngàn Phật - NC

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau: - Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh. - Thứ Tư, Thầy...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Start date : July 18, 2017 9:00 am

End date : July 18, 2017 9:00 pm

Chùa Ngàn Phật - NC

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau: - Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh. - Thứ Tư, Thầy...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Start date : July 19, 2017 9:00 am

End date : July 19, 2017 9:00 pm

Chùa Ngàn Phật - NC

Khóa Tu Ngoài Nam Cali

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau: - Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh. - Thứ Tư, Thầy...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

November 2017
SuMoTuWeThFrSa
   
1
2
3
8
9
15
22
29
  

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms