Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Minh Thông Giảng Pháp

Start date : November 30, -0001 12:00 am

End date : November 8, 2016 12:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy Minh Thông giảng Kinh Di Giáo mỗi thứ Ba hằng tuần từ 10:00 am - 12:00 pm. Sách tài liệu học được cúng dường tại Thiền Đường Mây Từ.

Thực Tập Thiền Tánh Không

Start date : December 28, 2015 6:30 pm

End date : December 28, 2015 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập Thiền Tánh Không sinh hoạt do quý anh chị Thiền Sinh Giáo Thọ hướng dẫn vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ 6:30 pm - 8:30...

Thực Tập Thiền Tánh Không

Start date : December 30, 2015 6:30 pm

End date : December 30, 2015 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập Thiền Tánh Không sinh hoạt do quý anh chị Thiền Sinh Giáo Thọ hướng dẫn vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ 6:30 pm - 8:30...

Sư Trí Dũng Hướng Dẫn Khóa Tu

Start date : January 1, 2016 10:00 am

End date : January 1, 2016 8:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Khóa Tu Mây Từ

Đặc biệt năm nay, vào những ngày đầu năm 2016, Sư Trí Dũng hướng dẫn khóa tu 3 ngày cuối tuần vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật 01, 02 &...

Sư Trí Dũng Hướng Dẫn Khóa Tu

Start date : January 2, 2016 10:00 am

End date : January 2, 2016 8:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Khóa Tu Mây Từ

Sư Trí Dũng hướng dẫn khóa tu 3 ngày cuối tuần vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật 01, 02 & 03/01/2016, từ 10:00 am - 8:00 pm.  Sinh hoạt...

Sư Trí Dũng Hướng Dẫn Khóa Tu

Start date : January 3, 2016 10:00 am

End date : January 3, 2016 8:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Khóa Tu Mây Từ

Sư Trí Dũng hướng dẫn khóa tu 3 ngày cuối tuần vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật 01, 02 & 03/01/2016, từ 10:00 am - 8:00 pm.  Sinh hoạt...

Thực Tập Thiền Tánh Không

Start date : January 4, 2016 6:30 pm

End date : January 4, 2016 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập Thiền Tánh Không sinh hoạt do quý anh chị Thiền Sinh Giáo Thọ hướng dẫn vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ 6:30 pm - 8:30...

Thực Tập Thiền Tánh Không

Start date : January 6, 2016 6:30 pm

End date : January 6, 2016 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập Thiền Tánh Không sinh hoạt do quý anh chị Thiền Sinh Giáo Thọ hướng dẫn vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ 6:30 pm - 8:30...

Thầy Đăng Huy Giảng Pháp

Start date : January 7, 2016 10:00 am

End date : February 18, 2016 12:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy Đăng Huy Giảng Pháp từ 10:00 am - 12:00 pm vào mỗi thứ Năm tuần lễ thứ nhất và thứ ba hằng tháng.  Trước giờ giảng Pháp Thầy hướng dẫn tọa...

Thiền

Start date : January 7, 2016 7:00 pm

End date : January 7, 2016 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập thiền "Thắp Sáng Nội Tâm" có sinh hoạt vào mỗi thứ Năm tuần thứ nhất và tuần thứ ba của tháng. Sinh hoạt tu tập gồm có: tập các động...

Thầy Giảng Pháp

Start date : January 8, 2016 7:00 pm

End date : January 8, 2016 9:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy giảng Pháp 3 ngày cuối tuần: Thứ Sáu, 08/01/16 - Từ 7:00 pm - 9:00 pm. Thứ Bảy, 09/01/16 - Từ 3:00 p m - 5:00 pm. Chủ Nhật, 10/01/16 - Từ...

Thầy Giảng Pháp

Start date : January 9, 2016 3:00 pm

End date : January 9, 2016 5:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy giảng Pháp 3 ngày cuối tuần: Thứ Sáu, 08/01/16 - Từ 7:00 pm - 9:00 pm. Thứ Bảy, 09/01/16 - Từ 3:00 pm - 5:00 pm. Chủ Nhật, 10/01/16 - Từ...

Thực Tập Thiền Quán Tâm

Start date : January 9, 2016 6:00 pm

End date : January 9, 2016 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập "Thiền Quán Tâm" sinh hoạt mỗi thứ Bảy hằng tuần, từ 6:00 pm - 8:30 pm, do anh Tâm Chánh Đạt soạn thảo thời khóa sinh hoạt gồm: tọa...

Thầy Giảng Pháp

Start date : January 10, 2016 3:00 pm

End date : January 10, 2016 5:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy giảng Pháp 3 ngày cuối tuần: Thứ Sáu, 08/01/16 - Từ 7:00 pm - 9:00 pm. Thứ Bảy, 09/01/16 - Từ 3:00 p m - 5:00 pm. Chủ Nhật, 10/01/16 - Từ...

Thực Tập Thiền Tánh Không

Start date : January 11, 2016 6:30 pm

End date : January 11, 2016 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập Thiền Tánh Không sinh hoạt do quý anh chị Thiền Sinh Giáo Thọ hướng dẫn vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ 6:30 pm - 8:30...

Thầy Minh Thông Giảng Pháp

Start date : January 12, 2016 10:00 am

End date : January 12, 2016 12:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy Minh Thông giảng "Duy Thức Học" mỗi tuần, vào ngày thứ Ba, từ 10:00 am - 12:00 pm.

Thực Tập Thiền Tánh Không

Start date : January 13, 2016 6:30 pm

End date : January 13, 2016 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập Thiền Tánh Không sinh hoạt do quý anh chị Thiền Sinh Giáo Thọ hướng dẫn vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ 6:30 pm - 8:30...

Thực Tập Thiền Quán Tâm

Start date : January 16, 2016 6:00 pm

End date : January 16, 2016 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập "Thiền Quán Tâm" sinh hoạt mỗi thứ Bảy hằng tuần, từ 6:00 pm - 8:30 pm, do anh Tâm Chánh Đạt soạn thảo thời khóa sinh hoạt gồm: tọa...

Thực Tập Thiền Tánh Không

Start date : January 18, 2016 6:30 pm

End date : January 18, 2016 8:30 pm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Lớp thực tập Thiền Tánh Không sinh hoạt do quý anh chị Thiền Sinh Giáo Thọ hướng dẫn vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Tư hằng tuần từ 6:30 pm - 8:30...

Thầy Minh Thông Giảng Pháp

Start date : January 19, 2016 10:00 am

End date : January 19, 2016 12:00 pm

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy Minh Thông giảng "Duy Thức Học" mỗi tuần, vào ngày thứ Ba, từ 10:00 am - 12:00 pm.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms