Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu.

Start date : September 11, 2016 9:00 am

End date : September 11, 2016 8:00 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Phật Đà, Brisbane sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 11/09/16 đến Chủ Nhật, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu.

Start date : September 12, 2016 9:00 am

End date : September 12, 2016 8:00 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Phật Đà, Brisbane sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 11/09/16 đến Chủ Nhật, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu.

Start date : September 13, 2016 9:00 am

End date : September 13, 2016 8:00 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Phật Đà, Brisbane sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 11/09/16 đến Chủ Nhật, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu.

Start date : September 14, 2016 9:00 am

End date : September 14, 2016 8:00 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Phật Đà, Brisbane sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 11/09/16 đến Chủ Nhật, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu.

Start date : September 15, 2016 9:00 am

End date : September 15, 2016 8:00 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Phật Đà, Brisbane sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 11/09/16 đến Chủ Nhật, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu.

Start date : September 16, 2016 9:00 am

End date : September 16, 2016 8:00 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Phật Đà, Brisbane sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 11/09/16 đến Chủ Nhật, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu.

Start date : September 17, 2016 9:00 am

End date : September 17, 2016 8:00 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Phật Đà, Brisbane sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 11/09/16 đến Chủ Nhật, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu.

Start date : September 18, 2016 9:00 am

End date : September 18, 2016 8:00 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Kính mời quý Đồng hương, Phật tử về chùa Phật Đà, Brisbane sinh hoạt tu tập và nghe Pháp từ Chủ Nhật, ngày 11/09/16 đến Chủ Nhật, ngày...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Phật Đà - Brisbane, Úc Châue

Start date : September 9, 2017 11:12 pm

End date : September 9, 2017 11:13 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Lần đầu tiên, Thầy hướng dẫn những ngày tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Phật Đà, Brisbane, Úc Châu. Thời khóa sinh hoạt tu tập chi tiết sẽ được...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Phật Đà - Brisbane, Úc Châue

Start date : September 10, 2017 11:12 pm

End date : September 10, 2017 11:13 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Lần đầu tiên, Thầy hướng dẫn những ngày tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Phật Đà, Brisbane, Úc Châu. Thời khóa sinh hoạt tu tập chi tiết sẽ được...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Phật Đà - Brisbane, Úc Châue

Start date : September 11, 2017 11:12 pm

End date : September 11, 2017 11:13 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Lần đầu tiên, Thầy hướng dẫn những ngày tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Phật Đà, Brisbane, Úc Châu. Thời khóa sinh hoạt tu tập chi tiết sẽ được...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Phật Đà - Brisbane, Úc Châue

Start date : September 12, 2017 11:12 pm

End date : September 12, 2017 11:13 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Lần đầu tiên, Thầy hướng dẫn những ngày tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Phật Đà, Brisbane, Úc Châu. Thời khóa sinh hoạt tu tập chi tiết sẽ được...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Phật Đà - Brisbane, Úc Châue

Start date : September 13, 2017 11:12 pm

End date : September 13, 2017 11:13 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Lần đầu tiên, Thầy hướng dẫn những ngày tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Phật Đà, Brisbane, Úc Châu. Thời khóa sinh hoạt tu tập chi tiết sẽ được...

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Chùa Phật Đà - Brisbane, Úc Châue

Start date : September 14, 2017 11:12 pm

End date : September 14, 2017 11:13 pm

Chùa Phật Đà – Brisbane, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Lần đầu tiên, Thầy hướng dẫn những ngày tu Xuất Gia Gieo Duyên tại chùa Phật Đà, Brisbane, Úc Châu. Thời khóa sinh hoạt tu tập chi tiết sẽ được...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

November 2017
SuMoTuWeThFrSa
   
1
2
3
8
9
15
22
29
  

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms