Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu Tại Chùa Huệ Quang - VA

HT Thích Phước Tịnh hướng dẫn các ngày tu học cuối tuần cho quý Phật tử tại Chùa Huệ Quang, Richmond, VA . Kính mời quý Phật tử các nơi cùng về tham dự khóa tu học.

Các ngày tu học:

THỨ SÁU, THỨ BẢY & CHỦ NHẬT,
Ngày 27, 28 & 29/10/2017
Thứ Sáu từ 7 pm – 9 pm, Thứ Bảy từ 9 am – 9 pm
& Chủ Nhật từ 9 am – 6 pm

Thời khóa tu học:

THỨ SÁU, NGÀY 27/10/2017:

7:00 am – 9:00 pm: Giảng Pháp

THỨ BẢY, NGÀY 28/102017:

9:00 am – 9:15 am: Niêm Hương – Chính Thức
Khai mạc Khóa Tu Học
9:15 am – 10:15 am: Lạy Phật
10:15 am – 10:30 am: Giải Lao
10:30 am – 12:30 pm: Giảng Pháp
12:30 pm – 1:30 pm: Thọ Trai
1:30 pm – 2:30 pm: Chỉ Tịnh
2:30 pm – 3:00 pm: Thiền Hành
3:00 pm – 3:45 pm: Lạy Phật
3:45 pm – 4:00 pm: Tọa Thiền
4:00 pm – 4:15 pm: Giải Lao
4:15 pm – 6:00 pm: Giảng Pháp
6:00 pm – 6:15 pm: Giải Lao
6:15 pm – 7:15 pm Dược Thực
7:15 pm – 8:30 pm: Giảng Pháp
8:30 pm – 9:00 pm: Tham Vấn
9:00 pm: Hoàn Mãn

CHỦ NHẬT, NGÀY 29/10/2017:

9:00 am – 9:15 am: Tọa Thiền
9:15 am – 10:15 am: Lạy Phật
10:15 am – 10:30 am: Giải Lao
10:30 am – 12:30 pm: Giảng Pháp
12:30 pm – 1:30 pm: Thọ Trai
1:30 pm – 2:30 pm: Chỉ Tịnh
2:30 pm – 3:00 pm: Thiền Hành
3:00 pm – 3:45 pm: Lạy Phật
3:45 pm – 4:00 pm: Tọa Thiền
4:00 pm – 4:15 pm: Giải Lao
4:15 pm – 6:00 pm: Giảng Pháp
6:00 pm: Ra về

Lưu ý:

Thời khóa sinh hoạt tu tập có thể thay đổi tùy theo nhu cầu tu học của đại chúng tham dự khóa tu.

Các dĩa giảng Pháp của Thầy sẽ được cúng dường trong các ngày tu học.

Lịch Chi Tiết

Ngày: October 29, 2017
Giờ: 9:00 am - 6:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

December 2017
SuMoTuWeThFrSa
     
26
      

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms