Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Sư Trí Dũng Giảng Pháp Và Hướng Dẫn Thiền Quán Tâm 3 Ngày

Sư Trí Dũng giảng Pháp và hướng dẫn khóa tu 3 ngày tại Thiền Đường Mây Từ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật 13, 14 & 15/10/2017,  từ 10:00 am - 8:00 pm.

Các dĩa giảng Pháp và sách thiền được chuẩn bị cúng dường.

Ban tổ chức cùng quý thiền sinh cúng các bữa ăn.

Lịch Chi Tiết

Ngày: October 14, 2017
Giờ: 6:51 am - 6:52 am

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms