Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Minh Thông Giảng Pháp

Thầy Minh Thông giảng Kinh Thập Thiện tại Thiền Đường vào mỗi thứ Ba hằng tuần từ 10:00 am - 12:00 pm.

Kinh sách học được cúng dường đến quý Phật tử tham dự lớp học.

Lịch Chi Tiết

Ngày: August 8, 2017
Giờ: 10:00 am - 12:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

December 2017
SuMoTuWeThFrSa
     
26
      

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms