Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Giảng Pháp Và Làm Lễ Đặt Đá Tại Thiền Viện Pháp Vân

Thầy sẽ giảng Phá tại Thiền Đường Ẩn Không - Úc Châu và sau đó sẽ làm Lễ Đặt Đá cho Thiền Viện Pháp Vân vào thời gian từ 17/03/2017 - 27/03/2017. Lịch chi tiết sẽ được thông báo tại Thiền Đương Ẩn Không - Úc châu..

Quý vị  và buổi lễ đặt đá cho Thiền Viện Pháp Vân xin hoan hỷ liên lạc với Ban Tổ chức Thiền Đường Ẩn Không để biết thêm chi tiết qhát tâm tham dự các lớp giảng Pháp của Thầy và sinh hoạt ngày Lễ Đặt Đá, xin hoan hỷ liên lạc ban tổ chức Thiền Đường Ẩn Không qua email : chontu2211@gmail.com - chontu@ankhong.org

Lịch Chi Tiết

Ngày: March 22, 2017
Giờ: 7:00 am - 9:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

December 2017
SuMoTuWeThFrSa
     
26
      

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms