Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Không Chiếu Chia Sẻ Kinh Nghiệm Thực Tập Thiền

Thầy Không Chiếu sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tập thiền tại Thiền Đường Mây Từ từ 7:00 pm - 8:30 pm các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm 19, 20 & 21 tháng 4 năm 2017. Đồng thời chiều thứ Bảy 22/04/2017, Thầy có buổi hướng dẫn tu tập từ 4:00 pm - 5:30 pm tại Mây Từ.

Lịch Chi Tiết

Ngày: April 22, 2017
Giờ: 4:00 pm - 6:30 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms