Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 2 Ngày Tại Chùa Ngàn Phật, Greensboro, NC

Thầy sinh hoạt trong thời gian từ 12/07/2017 - 19/07/2017 tại NC theo lịch như sau:

- Thứ Ba, ngày 11/07/2017 - bay đến Raleigh.

- Thứ Tư, Thầy họp với ban tổ chức Chùa Ngàn Phật.

- Thứ Năm, Thầy sinh hoạt và giảng pháp tại tư gia của cư sĩ Thị Phước và Thị Hạnh tại địa chỉ 2004 Malvern Ct, Greensboro, NC 27615 từ 4:00 pm - 9:30 pm.

- Thứ Sáu & thứ Bảy, ngày 14 & 15/07/2017: khóa tu 2 ngày - Thứ Sáu từ 9:00 am - 9:30 pm, thứ Bảy, từ 9:00 am - 5:00 pm. Chiều cùng ngày có buổi tiệc chay thân mật gây quỹ xây dựng chánh điện Chùa Ngàn Phật tại nhà hàng. Địa điểm sẽ được thông báo sau.

- Chủ Nhật, ngày 16/07/2017 - Thầy giảng Pháp cho Ngày Lễ Vía Đức Quan Âm từ 10:00 am - 12:00 pm.

- Chiều Chủ Nhật cùng ngày - Thầy dành thời gian gặp quý Phật tử từng nhóm muốn thăm Thầy và đặt câu hỏi về Phật Pháp.

- Ngày thứ Tư Thầy về lại Raleigh nghỉ ngơi.

- Ngày thứ Năm, 20/07/2017 - Thầy bay qua Tu Viện Kim Cang giảng Pháp cho khóa An Cư Kiết Hạ của quý Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Lịch Chi Tiết

Ngày: July 18, 2017
Giờ: 9:00 am - 9:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms