Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

Kỷ Niệm Mắt Thương Nhìn Đời Tròn 9 Tuổi

Thấm thoát Đạo tràng Mắt Thương đã tròn 9 tuổi, Mắt Thương Nhìn đời được thiết lập vào ngày 20/04/2008. Đạo tràng đã thường xuyên nghe Pháp và tu tập tinh chuyên cho đến nay.

Nhân kỷ niệm ngày Mắt Thương Nhìn Đạo sinh hoạt được 9 năm, chúng con cùng quý Phật tử kính gởi lời tri ân đến Thầy cùng quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hết lòng giảng dạy, truyền trao Pháp thực tập của Đức Thế Tôn cho chúng con.

Chúng con nguyện lắng nghe, hành trì và giúp đỡ người khi có đủ nhân duyên và hành hạnh lành Bồ Tát Đạo.

Mắt Thương kính mời quý vị Đạo hữu về Thiền Đường Mây Từ nghe Pháp của Thầy vào ngày Chủ Nhật, 23/04/2017, từ 4:00 pm - 6:00 pm. Chúng con kính mời quý Phật tử ở lại dùng các món ăn chúng con hoan hỷ cúng dường sau giờ Thầy giảng Pháp.

Nhân ngày kỷ niệm Mắt Thương thành lập hằng năm, chúng con cũng làm lễ mừng tuổi thọ của Thầy. Kính mời quý Đạo hữu về tham dự đông đủ.

Lịch Chi Tiết

Ngày: April 23, 2017
Giờ: 4:00 pm - 6:00 pm

Chia Sẻ Thông Tin

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms