Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

14 October 2017

14 October 2017

Saturday, 14 October 2017

06

PM

Thực Tập Thiền Quán Tâm

Thiền Đường Mây Từ

Thực Tập Thiền

Thực Tập Thiền Quán Tâm vào mỗi tối thứ Bảy hằng tuần từ 6:00 pm - 8:30 pm. Sinh hoạt gồm tọa thiền, nghe Pháp, đi thiền hành, thảo luận, nghe một...

02

PM

Thầy Giảng Pháp Chùa Quan Âm OC

Chùa Quan Âm Orange County

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy giảng Pháp tại Chùa Quan Âm Orange County vào mỗi thứ Bảy tuần thứ nhì của các tháng 2, 4, 6, 8, 10 & 12 từ 2:30 pm - 4:00 pm.

06

AM

Sư Trí Dũng Giảng Pháp Và Hướng Dẫn Thiền Quán Tâm 3 Ngày

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Sư Trí Dũng giảng Pháp và hướng dẫn khóa tu 3 ngày tại Thiền Đường Mây Từ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật 13, 14 & 15/10/2017,  từ 10:00 am -...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms