Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

04 August 2017

04 August 2017

Friday, 04 August 2017

10

AM

Thầy Giảng Pháp Trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Tại Tu Viện Tây Thiên-Canada.

Tu Viện Tây Thiên - Canada

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy giảng vài thời Pháp trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên được tổ chức tại Tu Viện Tây Thiên, Alberta, Canada vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ...

10

AM

Thầy Minh Thông Giảng Pháp

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy Minh Thông giảng Kinh Thập Thiện tại Thiền Đường vào mỗi thứ Ba hằng tuần từ 10:00 am - 12:00 pm. Kinh sách học được cúng dường đến quý Phật...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

December 2017
SuMoTuWeThFrSa
     
26
      

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms