Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

31 December 2017

31 December 2017

Sunday, 31 December 2017

11

PM

Thầy Tạm Ngừng Chương Trình Hoằng Pháp Ngoài Hoa Kỳ Năm 2017.

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Từ tháng 9 năm 2018 Thầy tạm ngừng chương trình hoằng Pháp ngoài Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục chương trình này trong tương lai. Kính thông báo đến với...

06

AM

Thầy Tạm Ngừng Chương Trình Hoằng Pháp Ngoài Hoa Kỳ Năm 2017.

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Từ tháng 9 năm 2018 Thầy tạm ngừng chương trình hoằng Pháp ngoài Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục chương trình này trong tương lai. Kính thông báo đến với...

09

AM

Sư Cô Tâm Tâm Giảng Pháp

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Sư Cô Tâm Tâm giảng Pháp sáng Chủ Nhật, ngày 31/12/17 tại Thiền Đường Mây Từ. Quý Phật tử có thể đặt câu hỏi trong thời gian nghe Pháp.

04

PM

Thầy Giảng Pháp

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy giảng 108 Lời Dạy Của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Thiền Đường Mây Từ từ 4:00 pm - 6:00 pm.

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

December 2017
SuMoTuWeThFrSa
     
26
      

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms