Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

31 December 2017

31 December 2017

Sunday, 31 December 2017

06

AM

Thầy Tạm Ngừng Chương Trình Hoằng Pháp Ngoài Hoa Kỳ Năm 2017.

Thiền Viện Pháp Vân - Sydney, Úc Châu

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Từ tháng 9 năm 2018 Thầy tạm ngừng chương trình hoằng Pháp ngoài Hoa Kỳ và sẽ tiếp tục chương trình này trong tương lai. Kính thông báo đến với...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

February 2018
SuMoTuWeThFrSa
    
1
8
10
13
15
   

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms