Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

30 June 2017

30 June 2017

Friday, 30 June 2017

10

AM

Sư Trí Dũng Giảng Pháp & Hướng Dẫn Khóa Tu 3 Ngày

Thiền Đường Mây Từ

Khóa Tu Mây Từ

Sư Trí Dũng giảng Pháp và hướng dẫn khóa tu 3 ngày tại Thiền Đường Mây Từ các ngày thứ Sáu,30/06/2017; thứ Bảy & Chủ Nhật 01 & 02/07/2017,  từ...

09

AM

Thầy Hướng Dẫn Khóa Tu 3 Ngày Tại Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên, Canada

Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên – Canada

Khóa Tu Ngoài Hoa Kỳ

Thầy hướng dẫn khóa tu 3 ngày thứ Sáu, thứ Bảy & Chủ Nhật, các ngày 30/06/17 & 01 & 02/07/2017 tại Thiền Tự Trúc Lâm Tuệ Viên, Canada.

10

AM

Sư Trí Dũng Giảng Pháp & Hướng Dẫn Khóa Tu 3 Ngày

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Sư Trí Dũng giảng Pháp và hướng dẫn khóa tu 3 ngày tại Thiền Đường Mây Từ các ngày thứ Sáu,30/06/2017; thứ Bảy & Chủ Nhật 01 & 02/07/2017,  từ...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

December 2017
SuMoTuWeThFrSa
     
26
      

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms