Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Search Our Site

03 March 2017

03 March 2017

Friday, 03 March 2017

08

AM

Thầy Pháp Hòa Hướng Dẫn Khóa Tu & Giảng Pháp 2 Ngày

Thiền Đường Mây Từ

Khóa Tu Mây Từ

Thầy Pháp Hòa hướng dẫn 2 ngày tu tập và giảng Pháp vào thứ Sáu & thứ Bảy, 03 & 04/03/2017 từ 8:00 am - 9:00 pm. Lịch tu tập chi tiết sẽ được...

08

AM

Thầy Pháp Hòa Hướng Dẫn Khóa Tu & Giảng Pháp 2 Ngày

Thiền Đường Mây Từ

Giảng Pháp & Sinh Hoạt

Thầy Pháp Hòa hướng dẫn 2 ngày tu tập và giảng Pháp vào thứ Sáu & thứ Bảy, 03 & 04/03/2017 từ 8:00 am - 9:00 pm. Lịch tu tập chi tiết sẽ được...

Ủng Hộ Tu Tập và Từ Thiện

:
 USD

Trang Nhà

Giới Thiệu

Sinh Hoạt

Pháp Âm

Sách

DVD

Từ Thiện

Liên Lạc

Lịch Sinh Hoạt

December 2017
SuMoTuWeThFrSa
     
26
      

Facebook

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms